Author: editor

Home editor
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri Meclis’te çocuk haklarını ne kadar savunabiliyor?
Yazı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri Meclis’te çocuk haklarını ne kadar savunabiliyor?

Özge Üstün “…Onlar çok ve çocuklar.Sesiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar,Mazeretlerimize inanmayacaklar,Yaşamımızda görünmedikleri her kareninHesabını soracaklar.Hazırlıklı olmak gerek,Çünkü onlar şimdilik,Çok ve çocuklar.” Tayfun Talipoğlu Dönem dönem çocuk haklarına ilişkin farklı konularda yazılar ve makaleler yazdım ve hala yazmaya devam ediyorum. Yazdıklarımın neredeyse tamamı o dönemin önemli gördüğüm ve dikkatimi çeken sorunlarına ilişkin oldu. Bu yazı ise...

CHP yönetimine açık mektup: Siz tabutu asfalta geri bıraktınız
Yazı

CHP yönetimine açık mektup: Siz tabutu asfalta geri bıraktınız

Aylin Tekiner Son söz kısa ve net olmalı. 40 yıl önce üzerine mermi yağan o tabutu, babamı o tabuta koyanlarla ve tabutunu kurşunlayanlarla bugün saf tutarak orta yerde öylece sahipsiz bıraktığınız için sizi affetmeyeceğim. Babama, babamın yoldaşlarına, bu ülkenin katledilen tüm aydınlarına böylesine sırt çevirdiğiniz için de. 1951 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmuş, il...

Afetlerde güvenilir gıdaya erişim
Yazı

Afetlerde güvenilir gıdaya erişim

fábricatoday ekibi Afetler doğa kaynaklı meydana gelebileceği gibi insan kaynaklı olarak da meydana gelebilmektedir ve her birinin sonucunda bireylerin sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik durumlarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. Doğal afetler sırasında veya sonrasında, etkilenen bölgelerdeki gıdalar zararlı mikrobiyolojik ve kimyasal ajanlarla kontaminasyon riski çok yüksektir. Sonuç olarak, bu insanlar hepatit A, tifo, kolera ve dizanteri gibi ishalli...

Divriği maden şirketlerinin işgalinde
Yazı

Divriği maden şirketlerinin işgalinde

Nüve Özel Haber 20 Ekim günü Divriğililer twitter’da #YöremiziSavunuyoruz etiketiyle ses getiren bir dijital eylem yaptı. Eylemin sebebiyse Divriği’nin tabiatının, tarihi dokusunun maden rantına kurban edilmesi. Durumla ilgili kendisine ulaştığımız Divriği Kültür Derneği sözcüsü Ali Aydın şunları söyledi: “Divriği Türkiye’nin demir-çelik ihtiyacının %63’ünü karşılayan bir yer. Babalarımız, dedelerimiz hep maden emeklisidir. Ama yıllardır bu madenlerin...

Milletvekilinin dönüşü
Yazı

Milletvekilinin dönüşü

Eren Aksoyoğlu Yeni rejimin temel dinamiği siyaseti ve kurumlarını belirli bir alanın içine sıkıştırarak merkeziyetçiliğin gücünü arttırmak, rantın dağılımı başta olmak üzere pek çok pratiği dar kadroların ellerinde şekillendirmekti. Her fırsatta Türkiye’nin kritik bir kavşaktan geçtiğini belirterek dilde ve söylemde otoriterliği inşa ettiler. Beka söylemiyle ikame edilmiş yeni rejimde otorite temsili demokrasiden tek parti rejimine,...

Bir Taksim öyküsü
Yazı

Bir Taksim öyküsü

Ebru Yılmaz “Umut Durağında Seçim” “…bir şehir farklı tür insanlardan oluşur; benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.”– Aristoteles Neşenin, umudun, hüznün, acının, direnişin, kavganın, ölümün… Neredeyse insana ve dolayısıyla topluma ait her duyguyu yaratan eylemin kimi zaman kolektif, kimi zaman sessizce bireye özgü şekilde yaşandığı yegâne mekân, Taksim! Mekânın üretimi, toplumsal, sosyal, ekonomik ve fiziksel...

Gıda güvenliği ilerlemiyor
Yazı

Gıda güvenliği ilerlemiyor

Mete Yolaş Dün akşam saatlerinde 5 aylık gecikmenin ardından Avrupa Birliği, Türkiye’nin 2020 yılı İlerleme Raporu’nu açıkladı. Rapor yayınlanır yayınlanmaz yıllardır sadece gündemdeki krizlere ilişkin raporda yer alan görüşler konuşulur, diğer görüşler önemsiz sayılır ülkemiz ana akım medyasınca. Ana akım medyaya rating kazandırmayan fakat halkı doğrudan etkileyen önemli fasıllardan birisi Gıda Güvenliği, Veteriner ve Bitki...

CHP Türkiye’nin bölgesel barışını sağlayabilir mi?
Yazı

CHP Türkiye’nin bölgesel barışını sağlayabilir mi?

Nurettin Taşar Her devletin ve toplumun tarihi onun ekonomik, sosyal ve siyasal gelişiminde etkili olan ana unsurlardan biridir. Tarihsel birikim neticesinde kazanılan kimliğe uygun davranış ancak konjonktürel gelişmeler neticesinde değişebilir. Örneğin; tarihte emperyalizme karşı ilk mücadeleyi başlatan Türkiye’nin, normal koşullarda Lübnan, Ürdün, Mısır ve Cezayir’in bağımsızlık mücadelesine destek vermesi gerekirdi. Fakat 1940’lı yılların ortalarından itibaren...

22 senedir uygulanmayan yasa: Harika Çocuklar Yasası
Yazı

22 senedir uygulanmayan yasa: Harika Çocuklar Yasası

Özge Üstün İdil Biret, Suna Kan, Fazıl Say ve Gülsin Onay gibi sanatçıların yetişmesini sağlayan, halk arasında “Harika Çocuklar Yasası” olarak bilinen, 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Yasa’nın hala yürürlükte olduğunu; fakat 22 senedir uygulanmadığını biliyor muydunuz? Mutlaka biliyorsunuzdur. Ancak Kanun’un uygulanma(ma)sına gelmeden önce, Harika Çocuklar Yasası’nın kabul...

Genelge COVID için değil TBB için
Yazı

Genelge COVID için değil TBB için

Nüve Özel Haber İçişleri Bakanlığı valiliklere “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge gönderdi. Bu genelgeye göre bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler, 01 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecek. Ertelenecek etkinliklerin en önemlisi Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu. Genel Kurul ile ilgili...