Kategori: Ayça Akpek

Home Ayça Akpek
Anayasa tartışmalarına dair
Yazı

Anayasa tartışmalarına dair

Ayça Akpek Türkiye henüz üzerinden dört yıl geçmişken yeni bir anayasa tartışması gündeminin içine girecek gibi görünüyor. İktidar bu konudaki ısrarlı tutumunu her fırsatta dile getiriyor. Oysa henüz dört yıl önce Cumhuriyet tarihimizin en köklü değişikliği yapılmış, kuvvetler ayrılığının yerine “kuvvetleri birleştiren” Türkiye tipi bir cumhurbaşkanlığı rejimi sistemi gelmişti. Bu sistemin özetle ne olduğunu anlamak...