Kategori: Kent

Home Kent
Sahipsiz kentimizin yeni yarası: Galata Kulesi
Yazı

Sahipsiz kentimizin yeni yarası: Galata Kulesi

Ebru Yılmaz ‘‘Kent hakkı bir feryat ve talep gibidir…’’Henri Lefebvre Yaşayan, yaşatan, dönüştüren ve her daim içerisinden doğacak dönüşüm talebine açık olan, rastlantısallığın ve devinimin olanlığını kabul eden, en canlı organizma tanımı en kapsayıcı kent tanımıdır. Kenti ‘oeuvre’’ (sanat eseri) olarak tanımlayan Lefebvre, toplumun, politikanın, refah ve bilgi düzeyinin, karşılaşmaların, rastlantısallığın, oyunun, eğlencenin üretildiği yer olması...

Sürdürülebilir yerel kalkınma için “kent ittifakı”
Yazı

Sürdürülebilir yerel kalkınma için “kent ittifakı”

Onur Yıldırım İnsan ile doğa arasındaki denge bozuldukça, doğal kaynaklar azaldıkça, ekolojik dengenin bozulması ile ortaya çıkan çevre sorunları çoğaldıkça, insanlığın önündeki sorunlar büyüdükçe, Dünyamızın geleceğine ilişkin kaygılar arttıkça,  “sürdürülebilir kalkınma” insanlığın gündemine daha sık gelir oldu. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçları için devletlerin yanı sıra yerel yönetimleri, özel sektörü ve sivil toplumu önemli bir...

İstatistiklerin ötesinde: Değer Yaratmak ya da amaç odaklı liderlik
Yazı

İstatistiklerin ötesinde: Değer Yaratmak ya da amaç odaklı liderlik

Kadir Sarıtaş -Denizi bilir misin?  -Televizyondan bilirim.  … Gezi sırasında bir çocuğun bacaklarının dikkati çekecek derecede yamuk olduğunu fark ediyor. Sonra Hoca’nın dikkati, orada oynayan öteki çocukların da bacaklarının yamukluğuna takılıyor.  -Bunun nedeni ne olabilir doktor? -Raşitizm. Yeteri kadar güneş görmeyen çocuklarda görülür. Bu çocuklar deniz kenarında olsalardı böyle olmazdı. Sonra çocuklardan birine soruyor, “Denizi...

Çemberin içine davet
Yazı

Çemberin içine davet

Eren Aksoyoğlu Türkiye’nin sosyal demokrat partisi uzun süredir Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nın tamamının imzalanmasını ve uygulanmasını istiyor. İktidarın ise bazı maddeler üzerinde çekinceleri var. Çekince düşülen maddelerin uygulanması halinde Türkiye’nin bölüneceği paranoyası Türk sağının yerelleşme üzerine düşüncelerini de özetliyor. Sosyal demokrat parti tam da olması gerektiği gibi etkin yerelleşmeyi savunuyor; bu savunu elbette bazı pratiklerde...

Yeni bir model: Dayanışma ekonomisi
Yazı

Yeni bir model: Dayanışma ekonomisi

Yaşadığı topraklara ilişkin kışkırtıcı girişimleri olan arkadaşımız Mehmet Kuzu, Nüve’nin yanı sıra daha pek çok mecrada yazıyor. Kuzu, geçtiğimiz dönemde sıklıkla güzel işler yaptı. Onlardan birini kendisinden de izin alarak Nüve’de yayınlamanın tartışmaya katkı koyma anlamına geleceğine inanıyoruz. Mehmet Kuzu, Sosyal Ekonomi Dayanışma sözcüğünü daha sık kullandığımız günlerdeyiz. “Evde Kal” ve “Hayat Eve Sığar” etiketleriyle...

Futbol; bireyin kökü, kentin ruhu
Yazı

Futbol; bireyin kökü, kentin ruhu

Ebru Yılmaz Huizinga,  insan eylemlerinin içeriğini oyun üzerinden kurar ve “homo ludens” oynayan insanı; varoluşundan itibaren oyunla kültürü var eden olarak tanımlar. Böylelikle kültür, ilk andan itibaren oynanarak var olur. Homo-ludens, ekonomik kaygılarla haraket eden, bilen ve yapabilen diğer tanımlardan farklılaşan özellikler barındırır ve bu özellikler, oyun üzerinden okunarak Huizinga tarafından şöyle sıralanmıştır;  homo-ludens özgürdür,...

Kenti düşlemek ve ütopyanın yanılgısı
Yazı

Kenti düşlemek ve ütopyanın yanılgısı

Ebru Yılmaz Hornby gibi, düşlerde var olan ve geçekleştirilmesi olanaksız toplum  diye tanımlamak da mümkün, More gibi,  başka bir gerçekliğin projesi olarak tanımlamak da, sanırım ben burada Gilles’in, kansız ve soylu, madeni bir para kadar  temiz, gölgesiz, ölümcül hastalıklardan uzak, halkı kukla ve hayaletlerden oluşan, dünyaya özgü olmayan kamuca tanınmamış mükemmel ülke tanımına tutunacağım. Literatürde...

Kriz ve kiraz
Yazı

Kriz ve kiraz

Ali Onat Çetin Darbe girişimleri, keyfi tutuklamalar, sayılmayan seçimler, doğa, kadın ve işçi cinayetleri derken ne zamandır olağanüstülüğün yeni olağan olduğunu hatırlamakta bile güçlük çektiğimiz, “Başımıza gelmeyen bir küresel salgın kalmıştı, o da oldu. Sıradaki?” diye sorduğumuz günlerdeyiz. Bir yandan kendimizi distopik bir bilimkurgu dizisinden bir karakter gibi yeni bir gerçekliğe alışmaya çalışır hissederken diğer...

Ankara’da bir semt/mahalle yayını: Ayrancım Gazetesi
Yazı

Ankara’da bir semt/mahalle yayını: Ayrancım Gazetesi

Tanju Gündüzalp, Ayrancım Gazetesi Seğmenler Parkı’nın 1990’larda bir yıl yönetilmesinden, Yeni Sahne yıkılmasın mücadelesine… ‘Kuğulupark’a batçık kavşak yapılmasın’ mücadelesinden, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinde farklı farklı çokça kent mücadelesine… Sola Çek’ten, Ankaram Platformu’na… 2011’de bir arada kurduğumuz, sahibini ‘hepimiziz’ sanırken iktidarcılık ve ekonomi-politik dertlerle dışına atıldığımız (ismi lazım değil) kent yayınından, Zıtlar Mecmuası’na, oradan...

Kentin kadın hali
Yazı

Kentin kadın hali

Mehmet Kuzu Kentte yaşamak pek çok açıdan bir arada olmayı ve çeşitlilikler arasında birlikte yaşamayı gerektirir. Kent yaşamı, insanların bir tercihi, kentleşme de bu sürecin her coğrafyada farklı biçimlerde gerçekleşme halidir. Kent tarihine ilişkin okuduğum bütün kitaplarda, kentlerin görkemli surlarla çevrili olması ve bunlara yapılan vurgu, kaleler… Bu kapalılık sadece mekansal bir kapalılık da değildir....