CHP’li gençler serbest kalacak, tek şartla

CHP’li gençler serbest kalacak, tek şartla

Ali Naki

Toplumun ilerlediği dönemlerde devlet ağır aksak da olsa bazı uygulamalarını düzeltiyor. Toplum muhafazakarlaştığında dolayısıyla ilerlemeyi de kesiyor, tuhaf bir şekilde devlet bazı aşamalarda ilerlemeye devam ediyor. Toplum geriye gittiğinde ise devlet buna mutlaka eşlik ediyor; gerici uygulamalar toplumun ilerici kesimlerini dumura uğratacak kadar belirgin ve kötücül oluyor.

Eski düzende özellikle muhafazakarlaşmanın arttığı dönemlerde dahi müdahale Kürtler ile sosyalistler üzerindeydi. Baskılanan, operasyonlara toplanan, marjinalleştirilenler onlardı. Yeni düzende ise artık marjinal bile değiller, yeni düzenin oku “marjinale” falan değil merkezin hemen soluna yöneliyor, oklar CHP’li gençleri hedef alıyor.

CHP’li gençler birkaç gün içinde peş peşe gözaltına alınınca kamuoyunda bunun nedenleri sorgulandı. CHP’li gençlerin ayağına kelepçe taktıran bu gözaltıların nedenleri esasen oldukça belirgin:

  1. CHP’li gençleri gözaltına aldığınızda Türkiye’nin 19 milyon gencini terbiye etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bu son derece işlevsel, çünkü tepedeki adamın retorik gücüyle CHP’li gençleri sistem dışına atmış oluyorsunuz. Buna şahit olan ve çemberin içinde kalmak isteyen milyonlarca genç için popüler tabirle “yeni normal” yaratmış oluyorsunuz,
  2. CHP’li gençleri merkezin solundaki partinin gençlik kollarını oluşturuyor veya orayla ilişkili. Onları zedelediğinizde daha uzaktaki bütün sol hareketleri, gençlik hareketlerini; dernek ve vakıfları terörize etmiş oluyorsunuz,
  3. İktidar partisi yaratmak istediği “yeni normalin” merkezine kendini koyuyor. Bir olası ikili sistemde merkezin sağı ve solu yerine merkezin kendisi olduğu ve merkez solun oldukça sol olduğu yeni bir kompozisyon yaratmış oluyor. CHP’nin ve onun yanında yöresindeki bütün organizasyonların içinde olduğu ideolojik saldırı ve buna verdiği reaksiyonlar bu yeni kompozisyonun kanıtı niteliğinde.

Adalet Yürüyüşü’nün başladığı safhada bir polis memuru, demir parmaklık arkasında savcılığa çıkacağı günü bekleyen bir gencin gözlerinin içine bakarak “ne adalet yürüyüşü? İbnelerin, topların yürüyüşü,” demişti. Bu sıradan ve büyük ihtimalle Emniyet’in duvarlarında pek çok defa yankılanan diyalog yeni düzenin bulunduğu çizgiyi göstermesi açısınan çarpıcı. Ancak düzenin sürdürülmesi için yeni kurbanlar gerekiyor. Herbirinin CHP’li olması da şart. Yoksa eski düzene döneriz.

CHP’li gençler şimdilik serbest kaldılar; ancak tek şartla. Fazlaca yoldan çıkmadan düzene muhalif kalacaklar. Yoksa muhalif olmakla değil, terörist olmakla suçlanacaklar.