Meslek odalarından Meclis’e açılış gününde çağrı

Meslek odalarından Meclis’e açılış gününde çağrı

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği Meclis’e salgından sonra açıldığı gün olan 1 Haziran’da bir çağrı yaptı. Çağrıda Meclis’in meslek odalarıyla değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Salgın süresi boyunca Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’nin Türkiye Barolar Birliği ve meslek odalarının seçim yapılmalarının değiştirilmesiyle ilgili yaptığı siyaset 1 Haziran’daki pozisyonlarında merak uyandırdı. Önümüzdeki günlerde yasa değişikliğinin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği belirsizken meslek odaları bir açıklama yaptı. 

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Covıd-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada Covıd-19 pandemisinde sağlık hizmeti – sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye,

Uygulanan ekonomik programın yarattığı ve Covıd-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya,

Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz!”