Şehir Plancıları Odası Öğrencileri: Söz hakkımız illegalize ediliyor

Şehir Plancıları Odası Öğrencileri: Söz hakkımız illegalize ediliyor

Nüve Özel Haber

Saray’ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’yu kayyum olarak atamasına tepkiler sürüyor. Son olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Komisyonları da kamuoyuna bir açıklama yaparak Bulu’yu istifaya çağırdılar.

Açıklama şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan kayyum rektör atamalarına karşı devam etmekte olan protestolarda arkadaşlarımızın yanındayız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı yerlerinde demokratik hakları için mücadele eden tüm öğrenci arkadaşlarımızın haklı direnişini destekliyoruz.

Bu süreçte Anayasa’nın 34. maddesinin birinci fıkrasında geçen izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanmaktayız. Bizlerin bu hakkını kullanmasını engellemeye çalışmak, kamusal alandaki söz hakkımızı farklı müdahalelerle illegalize etme çabası, kamusal alanların özgürlüğüne yapılan bir müdahaledir.

  • Gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
  • Barışçıl yöntemlerle devam ettirilmeye çalışılan protestolarda LGBTI+ bireyler başta olmak üzere hiçbir kişi veya topluluk nefret söylemleriyle hedef gösterilmemelidir.
  • Siyasal iktidarları okulda kalıcı hale getirmek amacıyla fakülte/bölüm açma hamleleri derhal sonlandırılmalıdır.
  • Rektör seçimleri tüm üniversitelerde demokratik yollarla gerçekleştirilmelidir.
  • Bilimin ve akademinin temellerinin dayandığı demokratik ve hür ortama daha fazla zarar verilmemeli, antidemokratik tüm uygulamalar durdurulmalıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Komisyonları olarak arkadaşlarımızın haklı mücadelesini destekliyor omuz omuza mücadelemizin devam edeceğini bildiriyoruz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONLARI