Sürdürülebilir yerel kalkınma için “kent ittifakı”

Sürdürülebilir yerel kalkınma için “kent ittifakı”

Onur Yıldırım

İnsan ile doğa arasındaki denge bozuldukça, doğal kaynaklar azaldıkça, ekolojik dengenin bozulması ile ortaya çıkan çevre sorunları çoğaldıkça, insanlığın önündeki sorunlar büyüdükçe, Dünyamızın geleceğine ilişkin kaygılar arttıkça,  “sürdürülebilir kalkınma” insanlığın gündemine daha sık gelir oldu.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçları için devletlerin yanı sıra yerel yönetimleri, özel sektörü ve sivil toplumu önemli bir paydaş olarak görmesi ile yeni bir sürece girildi.

Bireylerin ve toplulukların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve kapasitelerini anlamakta en fazla erişime sahip olan idari ölçek, kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetimlerdir. Bu nedenle yerel yönetimler  BM tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının en önemli paydaşı kabul edilmişlerdir.

Bu çerçevede, İzmir’de “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı yerelleştirmek için gönüllülerden oluşan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Kurulu” oluşturuldu. Kurulda akademisyenler, sivil toplum örgütleri, ticaret ve meslek odası temsilcileri, belediyelerin temsilcileri bulunuyor.

Farklı disiplinlerden ve kurumlardan uzman kişilerin katılımıyla oluşturulan SKGA Kurulu, İzmir’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yerel yönetimlerde yaygınlaşması için kolaylaştırıcılık rolü üstlenmiştir.

Sürdürülebilir yerel kalkınma için “kent ittifakı”

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Genel Koordinatörü Ruhisu Can AL, İzmir SKGA’nın hedefleri arasında;  sürdürülebilirliği kent gündemi haline getirmek, geçmişle gelecek kuşak arasındaki adalet arayışına dayanan kent yönetimini mümkün kılmak, iklime duyarlı, doğa dostu, şeffaf, katılımcı, üretken ve sürdürülebilir bir kent yönetimi için, kent ittifakı kurmak gerektiğini belirtti.

SKGA Kurulu tarafından oluşturulan “Kent İttifakı”  İzmir’in 25 ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde doğa koruma, iklim krizi, göç, sürdürülebilir üretim ve tüketim, eşitsizlik ve yoksulluk alanlarında güç birliği yaparak, Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda örnek bir model oluşturarak bu modeli  Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye belediyeler üzerinden tüm Türkiye’ye yaymayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı nedir?

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı yurdun farklı bölgelerinden Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzalayan 30 belediyenin katılımıyla Temmuz 2019’da kuruldu. Ağ, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Türkiye’de kurulan ilk kentler birliği olma özelliği taşıyor. Ağın ilk sekretarya görevini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi.
 
Ağ aracılığıyla belediyelerin iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi konularında çalışma yapması hedefleniyor.